Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÀ SA

(Sanskrit: Kasàja; tk. áo cà sa) x. Áo cà sa.