Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁT HỒNG

[Ge Hong; hiệu: Bão Phác Tử; (khoảng 281 - 341 hoặc 283 - 343/363)], nhà lí luận Đạo giáo, nhà y học đời Đông Tấn (Dongjin), Trung Quốc. Hồi nhỏ, thích luyện phép thần tiên. Đã qua nhiều chức quan của nhà Đông Tấn. Sau nghe nói ở Giao Chỉ có đơn sa (cát đỏ), xin được làm huyện lệnh Câu Lậu (Goulou). Đưa con cháu đến chân núi La Phù [Luofu; Quảng Châu (Guangzhou)] và luyện đan, tu tiên ở đấy. Cát Hồng đã xây dựng hệ thống lí thuyết về Đạo giáo. Xem bản thể của "đạo" là "huyền". Có những cống hiến trong lĩnh vực y học, hoá học. Tác phẩm chủ yếu: "Bão Phác Tử, nội thiên, ngoại thiên", "Thần tiên truyện", vv.

 


Cát Hồng