Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁI XẤU

phạm trù mĩ học nói lên những hiện tượng của hiện thực mà bản chất của chúng đối lập với cái đẹp. CX mang tính thẩm mĩ không tồn tại độc lập với các phạm trù mĩ học khác. Nó gây được những xúc động thẩm mĩ và được phản ánh trong nghệ thuật chỉ trong mối quan hệ giữa nó với các hiện tượng thẩm mĩ khác, nhất là với cái đẹp. Có thể nói CX là cái đẹp nhìn từ mặt trái của nó. CX trong cuộc sống là đối tượng của chủ nghĩa hiện thực phê phán, nó được nêu lên để phủ định trong quá trình chủ thể thẩm mĩ khẳng định cái đẹp và gián tiếp ngợi ca cái đẹp. Nó trở thành cái hài, khi trong quá trình bị huỷ diệt, nó được biểu hiện dưới những hình thức lố bịch, phi lí, mất hài hoà, khêu gợi những xúc cảm hài hước và gây cười.