Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BECĐIAEP N. A.

(Nikolaj Aleksandrovich Berdjaev; 1874 - 1948), nhà triết học tôn giáo Nga. Định cư ở Pháp năm 1924. Becđiaep là một trong những đại diện của chủ nghĩa hiện sinh tôn giáo. Becđiaep cho rằng đời sống con người phải theo đuổi sự nghiệp sáng tạo của Thượng đế. Việc nhận thức về đối tượng (mục đích sâu sắc của triết học) lại là một sự cản trở người ta đi vào hiện thực. Theo Becđiaep, chân lí phải được sống thực và chính như thế mới là cái để nhận thức. Do sự suy tư về hiện sinh mà tính chủ thể đạt đến cái "siêu - chủ thể", ở đó con người tìm lại được tha nhân (người khác) và Thượng đế. Những tác phẩm chính: "Triết học về tự do" (1911), "Ý nghĩa của sáng tạo" (1916), "Năm suy tư về hiện sinh" (1936), "Về sự nô lệ và tự do của con người" (1947). Tuy đem đối lập sự giải thoát nội tâm thần bí với đấu tranh giai cấp, nhưng trong các tác phẩm của Becđiaep có chứa đựng những suy tư sâu sắc về tâm hồn Nga.