Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ALANH

(Alain; tên thật: Emile Auguste Chartier; 1868 - 1951), nhà triết học Pháp, giáo sư Trường Hăngri IV. Alanh không trình bày tư tưởng của mình thành những công trình có hệ thống mà bằng những bài ngắn đăng báo, trong mục "Alanh đàm luận", được độc giả rất chú ý. Bằng lối viết rõ ràng và hấp dẫn, Alanh đã phát triển lí luận của Kantơ (x. Kantơ I.) về nhận thức tri giác. Những tư tưởng của Alanh về tưởng tượng sáng tạo có ảnh hưởng đến nhà hiện sinh chủ nghĩa Xactơrơ (J. P. Sartre). Tác phẩm chủ yếu: "Alanh đàm luận" (1908 - 20), "Hệ thống mĩ thuật" (1920), "Đàm luận về văn học" (1934), "Đàm luận về giáo dục" (1932), vv.