Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ABÊLA P.

(Pierre Abélard hoặc Abailard; 1079 - 1142), nhà triết học và thần học Pháp. Đại biểu nổi tiếng của khái niệm luận. Trong cuộc tranh luận về bản chất của khái niệm phổ biến, ông phản bác cả thuyết thực tại cực đoan lẫn thuyết duy danh cực đoan. Theo Abêla, chỉ những sự vật riêng biệt mới tồn tại, nhưng đồng thời lại cho rằng những sự vật này có những thuộc tính giống nhau, nhờ vậy mà trong trí não mới tồn tại các khái niệm chung; các khái niệm này là kết quả hoạt động trừu tượng hoá và khái quát hoá của trí não đối với các thuộc tính chung của sự vật. Trong hoàn cảnh thế giới quan tôn giáo thần học thống trị ở Tây Âu thời trung đại, luận điểm của Abêla "hiểu để tin" cùng với những đòi hỏi về "căn cứ tâm tính" đối với tín ngưỡng đã có ý nghĩa tiến bộ, vì vậy ông đã bị Giáo hội Thiên Chúa lên án.