Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÙNG HỮU

một trào lưu tư tưởng triết học thời Nguỵ Tấn (thế kỉ 3 - 4 ở Trung Quốc). Chủ trương “hữu” là bản thể. Nhân vật tiêu biểu cho trào lưu này là Bùi Cố (Pei Gu; 263 - 300). Có tác phẩm “Sùng hữu luận”. Cho rằng vạn vật đều tự sinh, đều do “hữu” mà ra, không thể nào có chuyện do “vô” sinh ra. Sự đấu tranh “sùng hữu” và “quý vô” làm nên một giai đoạn lịch sử triết học Trung Quốc, giai đoạn Nguỵ Tấn.