Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỘI HÀM

 tập hợp các dấu hiệu đặc trưng (thuộc tính hoặc quan hệ) mà hạt nhân là những dấu hiệu cơ bản của tập hợp đối tượng được khái niệm bao quát. Thao tác lôgic cơ bản đối với NH của khái niệm là phép định nghĩa khái niệm. Định nghĩa khái niệm là thao tác tư duy nhằm vạch rõ những dấu hiệu cơ bản, phân biệt tập hợp đối tượng được khái niệm bao quát. Phép định nghĩa đúng đắn phải tuân theo các quy tắc lôgic cơ bản sau đây: 1) Phải cân xứng, nghĩa là ngoại diên của khái niệm được định nghĩa phải trùng hợp với tổng ngoại diên của các khái niệm dùng để định nghĩa; 2) Không được luẩn quẩn; 3) Không được phép chỉ nêu toàn là mệnh đề phủ định; 4) Phải rõ ràng, minh bạch, không được phép lẫn lộn định nghĩa khái niệm với lối so sánh tượng trưng. Phép định nghĩa chỉ vạch ra NH cơ bản của khái niệm. Muốn có NH mở rộng thì ngoài dấu hiệu cơ bản, cần phải bổ sung thêm nhiều dấu hiệu đặc trưng khác và muốn có NH đầy đủ hơn thì phải xây dựng hệ thống lí luận khoa học về tập hợp đối tượng được khái niệm bao quát. NH của khái niệm được vạch ra bằng tập hợp các phán đoán chân thực. Sự biến đổi của khái niệm xét về mặt NH thực chất là sự thay đổi của tập hợp các phán đoán chân thực về các dấu hiệu đặc trưng, phân biệt tập hợp được khái niệm bao quát. Cũng giống như mọi đối tượng, khái niệm có lịch sử hình thành, phát triển và chuyển hoá. Lôgic của lịch sử khái niệm có bản chất biện chứng, do lôgic học biện chứng nghiên cứu và khám phá.