Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁI XINICH

(cg. phái Khuyển Nho), trường phái triết học - đạo đức học Hi Lạp cổ đại thế kỉ 4 tCn. Người sáng lập là Antixthênêt (Antisthenês). Đại diện tiêu biểu của PX là Điôgiênet (Diogenes). Chủ trương gạt bỏ mọi thành tựu văn minh, vứt bỏ tôn giáo, đạo đức, pháp luật, các tiện nghi sinh hoạt, trở về với trạng thái nguyên thuỷ, thậm chí sống như súc vật. Theo truyền thuyết, Điôgiênet là học trò của Antixthênêt, sống trong một cái thùng, khi hoàng đế Alêchxanđrơ hỏi: nhà ngươi cần ta giúp đỡ gi? Điôgiênet đã trả lời: hãy đi đi, đừng che lấp tôi không nhìn thấy Mặt Trời. Phản ánh tâm trạng của lớp dân nghèo, vô quyền trong điều kiện khủng hoảng của chế độ thành quốc cổ đại, thấy rằng cá nhân chỉ có lối thoát là đạt đến tự do tinh thần bằng cách vứt bỏ mọi ràng buộc xã hội. Về thực chất, đó là thứ tự do bất cần xã hội, bổ sung cho tình trạng mất tự do trong xã hội khi xã hội đã bắt đầu tan rã từ bên trong. Học thuyết của PX là nguồn gốc trực tiếp của chủ nghĩa khắc kỉ Xtôa (x. Chủ nghĩa khắc kỉ Xtôa).