Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYẾT ĐỊNH LUẬN TRỰC GIÁC

  hình thức quyết định luận thừa nhận đặc trưng của tính quy định nhân quả, song trên thực tế lại phủ nhận đặc trưng khách quan của nó. Về thực chất, đó là giả quyết định luận. Những người theo chủ nghĩa trực giác cho rằng có một năng lực thần bí của con người có khả năng nhận thức một cách phi lí tính, không qua kinh nghiệm. Cũng chính vì vậy, mặc dù họ thừa nhận tính phổ biến của quan hệ nhân quả, song lại cho rằng người ta không thể nhận thức được tính quy định ấy thông qua kinh nghiệm và tư duy, mà chỉ có thể thông qua trực giác; trực giác là nguồn gốc duy nhất của nhận thức. Từ đó dẫn đến quan niệm QĐLTG, coi mọi cái đều do trực giác quyết định.