Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÔPBƠ T.

(Thomas Hobbes; 1588 - 1679), nhà triết học duy vật máy móc và chính khách người Anh. Đối với Hôpbơ, hình học và cơ học là những mô hình lí tưởng của tư duy khoa học. Về mặt triết học, Hôpbơ phủ nhận sự tồn tại của linh hồn tách rời thân thể con người, và cho rằng mọi nhận thức đều sinh ra từ cảm giác. Về mặt chính trị - xã hội, theo Hôpbơ, con người là một bộ máy vận động mà mục tiêu của nó là khoái cảm cá nhân, cho nên người nọ cạnh tranh với người kia, "người với người là chó sói". Để khắc phục tình trạng này, để khỏi xảy ra cuộc chiến tranh của tất cả mọi người chống lại tất cả mọi người thì phải có nhà nước. Nhà nước duy trì hoà bình trong xã hội. Hôpbơ chống lại quan niệm cho rằng chế độ quân chủ là do Trời ban, nhưng lại chủ trương một chế độ chuyên chế dựa trên một khế ước (các cá nhân trao quyền cho một ông vua hay một hội đồng nhằm đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người). Từ quan điểm đó, Hôpbơ đã bài xích các quyền tự do và chế độ dân chủ. Những tác phẩm chính: "Những yếu tố của luật tự nhiên và chính trị" (1640), "Những cơ sở của triết học" ("Về thân thể", "Về con người", "Về công dân") (1642), "Lêviathan" (1651).