Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍ HIỆU

1. là sự vật được nhận thức thông qua cảm giác, cho phép kết luận về sự tồn tại hoặc về tính chân thực của một sự vật khác có liên hệ với nó. Xét dưới góc độ khoa học (kí hiệu học) thì KH là một sự vật mang ba đặc điểm: chỉ ra hay biểu thị một cái gì đó; mang một nghĩa bên trong; có khả năng tạo ra một tác động về mặt nhận thức đối với người tiếp nhận nó.

KH có các hình thái khác nhau mang các tên gọi khác nhau: tín hiệu (tín hiệu ngôn ngữ, tín hiệu giao thông, bưu điện...), dấu hiệu (nhìn thấy trong thiên nhiên, trên cơ thể con người... và báo cho biết một cái gì đó), hình hiệu ( tượng, tranh, các bảng vẽ quảng cáo...); biểu trưng (vd: lá cờ gợi lên ý niệm hoặc hình ảnh của tổ quốc, dấu chữ thập đỏ gợi lên ý cứu thương, cấp cứu, làm việc từ thiện, vv.). KH nói chung và đặc biệt là các loại KH được sử dụng trong giao tiếp xã hội (trong đó có ngôn ngữ) là đối tượng của nhiều môn khoa học như kí hiệu học, ngôn ngữ học, lí thuyết thông tin, biểu trưng học, động tác học, thi pháp học, vv.

2. tổng hợp những dấu hình học, chữ số, chữ cái Latinh và các chỉ dẫn khác dùng để ghi lên giấy các giá trị chủ yếu của âm nhạc: độ cao, độ dài và sắc thái của nó. Phổ biến hơn cả là KH nốt.