Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢ THIẾT

sự giả định mà người ta đưa ra về một sự vật có thể có hay không, và từ đó rút ra một hệ quả, một kết luận. Đặt ra GT là cần thiết trong khoa học, khi người ta chưa hiểu rõ mối liên hệ giữa các hiện tượng, nguyên nhân của chúng, mặc dù đã biết nhiều tình tiết có trước hay là đi kèm theo hiện tượng đó khi cần phải dựa vào hiện tại để khôi phục lại bức tranh của quá khứ, hoặc khi cần phải dựa vào quá khứ và hiện tại để dự đoán tương lai. Vì thế, GT là một hình thức quan trọng của nhận thức. Song, đưa ra GT chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải kiểm tra tính chân lí của GT. Việc kiểm tra này cho phép khẳng định, điều chỉnh, hoặc phủ định GT. Khi tính chân lí của một GT được chứng minh, GT thể hiện tính quy luật của sự vật và có giá trị như một bậc thang của nhận thức.