Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁI XTÔXIÊNG

(Ph. Stoiciens) x. Chủ nghĩa khắc kỉ Xtôa.