Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MORELY

(Morelly; khoảng 1717 - 78), nhà triết học, nhà cộng sản chủ nghĩa không tưởng Pháp thế kỉ 18. Đến nay, người ta vẫn chưa xác định rõ năm sinh và chết của Morely; ngay cả tên Morely cũng chỉ được thừa nhận là bút danh.

Chủ nghĩa cộng sản không tưởng của Morely dựa trên cơ sở quyền bình đẳng tự nhiên của con người. Morely cho rằng đã có một chế độ xã hội phù hợp với bản tính tự nhiên của con người, song chính chế độ tư hữu xuất hiện đã làm tiêu tan nếp sống tự nhiên của thời cộng đồng nguyên thuỷ. Theo Morely, lịch sử loài người gồm trạng thái thiên đường "nguyên thuỷ", sau đó là quá trình sai lầm với những đau khổ; cuối cùng là sự tỉnh ngộ và muốn quay về trạng thái ban đầu, nhưng quay về một cách có ý thức.

"Bộ luật của tự nhiên", tác phẩm lớn nhất của Morely, được xuất bản khuyết danh lần đầu tiên ở Amxtecđam (Hà Lan) năm 1755; đến 1841, được tái bản với bút danh Morely. Tư tưởng nổi bật trong tác phẩm đó là xoá bỏ chế độ tư hữu.