Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN HỆ

khái niệm triết học dùng để diễn đạt sự liên kết, sự phụ thuộc và chế ước lẫn nhau giữa các yếu tố, các bộ phận cấu thành của một sự vật, giữa những sự vật với nhau trong một hệ thống hoặc giữa các hệ thống với nhau trong một chỉnh thể thống nhất. Trong bản thân mỗi sự vật, mỗi hiện tượng, có rất nhiều mối LH giữa các yếu tố và bộ phận cấu thành nó; mỗi sự vật và hiện tượng lại có muôn vàn mối LH với các sự vật và hiện tượng khác. Các mối LH trong thế giới có tính chất phổ biến và khách quan, điều đó được quy định bởi tính thống nhất vật chất của thế giới. Thế giới chỉ tồn tại được thông qua các mối LH. Các mối LH rất phổ biến, đa dạng, sinh động; chúng có vai trò và vị trí khác nhau trong sự vận động và phát triển của các sự vật và hiện tượng. Vì vậy, việc phân loại các mối LH là rất phức tạp. Các ngành khoa học thường tập trung nghiên cứu mối LH nhân quả, LH phát triển hay LH nguồn gốc để vạch ra quá trình phát sinh và phát triển của sự vật. Có một số ngành lại chuyên nghiên cứu các mối LH cấu trúc và LH chức năng, vv.