Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH VUÔNG LÔGIC

biểu đồ trong lôgic hình thức, trình bày quan hệ qua lại giữa các phán đoán đơn, đặc tính, nhất quyết, có dạng kí hiệu A (khẳng định toàn bộ), E (phủ định toàn bộ), I (khẳng định bộ phận), O (phủ định bộ phận).


Hình vuông lôgic

1. Quan hệ phụ thuộc: I phụ thuộc A, O phụ thuộc E.

2. Quan hệ đối chọi nhau: A đối chọi mạnh với E, I đối chọi yếu với O.

3. Quan hệ mâu thuẫn loại trừ nhau: A mâu thuẫn loại trừ nhau. O, I mâu thuẫn loại trừ E.

Bảng giá trị chân lí HVL có dạng đầy đủ như sau:

 

 

 

A

E

I

O

A

A

E

E

I

I

O

O

1

0

1

0

1

0

1

0

-

-

0

?

?

0

0

1

0

?

-

-

0

1

?

0

1

?

0

1

-

-

?

1

0

1

1

?

?

1

-

-

 

Các dấu hỏi (?) biểu thị giá trị bất định, phải xem xét cụ thể mới rõ.