Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HĂTCHIXƠN F.

(Francis Hutcheson; 1694 - 1746), nhà triết học Anh, người ủng hộ thuyết hữu thần, đã hệ thống hoá và phát triển các quan điểm đạo đức và mĩ học của Septơxbơry (A. E. Shaftesbury). Đại diện cho thuyết hữu thần của Anh, Hătchixơn khẳng định sự hài hoà thống trị trên thế giới và con người, mà nguồn gốc là Chúa, đồng thời khẳng định các tư tưởng về phẩm giá và sự tự do bên trong của con người. Tác phẩm: "Hệ thống triết học đạo đức".