Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG LÔGIC

là giá trị lôgic bất biến, có đặc trưng giống như hằng số (số không đổi). Các HL, vd. các lượng từ toàn thể và lượng từ bộ phận hay là các phép liên kết lôgic như phép hội, phép tuyển, phép kéo theo,... đều có ý nghĩa phổ quát, không lệ thuộc nội dung cụ thể của tư duy và của tồn tại.

Giá trị chân lí của HL có thể bất biến tuyệt đối trong trường hợp hằng chân thực (luật lôgic) hoặc hằng giả tạo (sai lầm lôgic). Nhưng nói chung, giá trị chân lí của các HL chỉ bất biến tương đối, thay đổi tuỳ thuộc tính chất của các HL và của các yếu tố tư duy có liên quan. Xét về thực chất, các HL là những hàm chân lí. Bằng phương pháp bảng giá trị chân lí, người ta phân biệt các hàm chân lí khác nhau. Vd. Phép tuyển chặt chẽ và phép tuyển không chặt chẽ là hai loại hàm chân lí khác nhau. Hàm chân lí tương ứng phép tuyển trong lôgic cổ điển khác với trong lôgic phi cổ điển, vv.