Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG CHÂN THỰC

là luôn luôn chân thực (luôn luôn đúng đắn). Trong lôgic học, các mệnh đề, công thức biểu thị các quy luật lôgic đều là HCT. Vd. trong lôgic mệnh đề cổ điển, các công thức biểu thị các quy luật đồng nhất, luật phi mâu thuẫn, luật bài trung đều là những HCT.1.A → A ≡ 1; 2. ; 3.A trong đó →  kí hiệu phép kéo theo, Ù - kí hiệu phép hội, v - kí hiệu phép tuyển,  - kí hiệu phủ định A. Ý nghĩacủa các công thức HCT rất to lớn. Người ta sử dụng chúng làm tiền đềcủa quá trình suy luận hoặc chuyển đổi chúng thành quy tắc lập luận lôgic.