Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRUNG CẢM

nguyên tắc đạo đức học trong triết học cổ đại Hi Lạp, đòi hỏi sự điều độ trong tình cảm, dục vọng, đối lập với nguyên tắc vô cảm. Êpiquya (Épicure) cho sự điều độ trong khoái lạc cảm tính là điều kiện cần thiết để có trạng thái tinh thần thanh thản. Arixtôt (Aristote) cho đạo đức chính là trung độ giữa hai cực đoan. Vd. dũng cảm là trung độ giữa hèn nhát và liều lĩnh; tự chủ là trung độ giữa phóng đãng và ngu đần; hào phóng là trung độ giữa hà tiện và hoang phí. Trong mỗi trường hợp cụ thể, thấy được trung độ ở đâu là do lí tính, vì vậy tính đạo đức đòi hỏi tình cảm, dục vọng phải phục tùng lí tính. Khái niệm tương đương của Nho giáo là trung dung, trung hoà.