Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH CHÂN THỰC

phẩm chất của tác phẩm nghệ thuật khi có sự phù hợp nội tại giữa sự miêu tả và khuynh hướng tư tưởng của nó với sự thật đời sống, có sự thống nhất giữa sự thật nghệ thuật và sự thật khách quan. Sự thể hiện, đánh giá đời sống bằng các phương tiện và biện pháp nghệ thuật chỉ đạt được TCT khi nào nó gợi lên được sự cảm nhận đúng như người đọc cảm nhận trong thực tế, cho phép người ta nhận ra các sự thật đời sống, như quan hệ con người, các loại tính cách, các số phận và xu thế phát triển của chúng. TCT là yêu cầu phổ quát có tính lịch sử của nghệ thuật, là điều kiện để có đồng cảm giữa tác phẩm và người đọc. Nhưng TCT của nghệ thuật rất đa dạng và rất khác nhau, tuỳ thuộc vào thể loại, phong cách và phương pháp sáng tác. Quan niệm về TCT tương ứng với một quan niệm về cái chân thực của đời sống. Vd. chủ nghĩa hiện thực chủ trương TCT phải thể hiện được bản chất xã hội và tính điển hình của nhân vật dù xây dựng nhân vật tích cực hay tiêu cực, trong khi chủ nghĩa tự nhiên lại sa vào các chi tiết và thiên về phản ánh những mặt thô bạo, xấu xí của con người, không nói lên được cội nguồn xã hội của nó.