Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XMÔN A. U.

(Albion Woodbury Small; 1854 - 1926), nhà xã hội học Hoa Kì, người sáng lập "Tạp chí xã hội học Hoa Kì" và có công phát triển ngành xã hội học ở Hoa Kì. Trong tác phẩm "Xã hội học đại cương" (1905), Xmôn định xây dựng lí luận về quá trình xã hội, lấy "lợi ích" làm khái niệm cơ bản. Theo Xmôn, lợi ích vừa là nhu cầu, vừa là ước muốn của con người; nó bao gồm 6 loại: sức khoẻ, giàu có, sự giao tiếp, tri thức, cái đẹp, sự công bằng. Toàn bộ đời sống của cá nhân, đời sống của xã hội là quá trình phát triển, thích ứng và thoả mãn các lợi ích. Nhưng mỗi lợi ích đều có xu hướng trở thành tuyệt đối, đòi được thoả mãn bất chấp những lợi ích khác, vì thế mà nảy sinh sự xung đột lợi ích. Quá trình xã hội học sẽ làm cho các lợi ích thích ứng với nhau, biến xung đột lợi ích thành sự hợp tác, và đó là mục đích thực tiễn của xã hội học.