Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XIXÊRÔ M. T.

(Marcus Tullius Cicero; cg. Ciceron - Xixêrông), nhà hùng biện, nhà triết học, nhà lí luận kịch và nhà hoạt động chính trị La Mã cổ đại. Các tác phẩm triết học của ông viết theo tinh thần chủ nghĩa chiết trung của Viện Hàn lâm Mới, do Acxêxilat (Arcésilat) xây dựng vào thế kỉ 2 tCn. Về lí luận nhận thức, Xixêrô ngả về chủ nghĩa hoài nghi, cho rằng không có tiêu chuẩn nào để phân biệt các biểu tượng thực tại với các biểu tượng không thực tại. Xixêrô quan tâm nhiều đến vấn đề đạo đức, kêu gọi con người trau dồi bốn đức tính: sáng suốt, công bằng, dũng cảm và có mức độ đúng để vươn lên sự hoàn thiện. Về chính trị, Xixêrô ủng hộ chế độ cộng hoà, cho rằng cần phải hợp nhất các nguyên tắc quân chủ, quý tộc và dân chủ trong hoạt động của nhà nước. Xixêrô đã nêu quan điểm lí luận về bi kịch, hài kịch, bản chất của hài kịch. Trong các tác phẩm của Xixêrô hiện còn 58 bài nói chính trị và xét xử, 19 luận văn về tu từ học, chính trị, triết học và hơn 800 bức thư. Các tác phẩm của Xixêrô là một nguồn thông tin về thời kì nội chiến ở La Mã. Những tác phẩm tiêu biểu: "Bàn về nền cộng hoà", "Bàn về hùng biện", "Bàn về sáng tác", vv.

Xixêrô M. T.