Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌNH CẢM THẨM MĨ

khả năng con người có được những xúc cảm riêng trước những hiện tượng thẩm mĩ trong hiện thực và trong nghệ thuật. TCTM phụ thuộc vào hai yếu tố: một là trình độ phát triển của thị hiếu; hai là toàn bộ nền văn hoá tinh thần của con người, thế giới quan, các quan điểm tư tưởng, chính trị và đạo đức cũng như các thiên hướng, lòng yêu ghét... của con người.