Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

bộ môn xã hội học nghiên cứu cơ cấu, quy luật, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin đại chúng. Đối tượng nghiên cứu: sự vận hành của hệ thống, nội dung thông tin, công chúng và các kênh của nó (ấn phẩm, phát thanh, truyền hình, điện ảnh...) để đạt đến mục đích xã hội nhất định thông qua tác động tuyên truyền, giáo dục, quảng cáo. Nghiên cứu những yếu tố riêng rẽ của hệ thống thông tin đại chúng, vai trò và hiệu quả của từng phương tiện (sự hình thành các tâm thế, các ý nghĩ trong công chúng nghe nhìn); quy luật tương tác giữa nguồn tin với công chúng tuỳ thuộc vào nội dung truyền đạt, đặc điểm tư tưởnggiai cấp, phương thức trình bày, tần số lặp lại của tín hiệu. Nghiên cứu công chúng: nguyên tắc chọn lọc của công chúng (mong tìm trong nội dung sự khẳng định điều mà họ tin hay ngờ hay khuyến khích), quá trình tiếp thu, cải tạo, ghi nhớ, thu nhận hay không thu nhận tác động truyền tin, con đường tốt nhất để đạt được kết quả mong đợi (hay nguyên nhân của kết quả ngược lại).