Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH

bộ môn xã hội học nghiên cứu gia đình với tư cách là một thiết chế xã hội và một tập đoàn nhỏ. Những vấn đề nghiên cứu chính: cơ cấu và chức năng, khuynh hướng phát triển trong xã hội hiện đại, vị trí của gia đình trong cơ cấu xã hội, các quan hệ cá nhân trong gia đình, sự kết hôn và sinh hoạt gia đình. XHHGĐ có phần lí thuyết và phần ứng dụng.

XHHGĐ phát triển rộng rãi ở Hoa Kì, Pháp, Anh, Thuỵ Sĩ, Áo, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Bỉ, Nhật Bản.