Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ

bộ môn xã hội học nghiên cứu các phương diện khác nhau của đời sống đô thị: đô thị với tính cách là cộng đồng (phân loại các kiểu cộng đồng, sự chuyển hoá từ kiểu này sang kiểu khác), các nét riêng của sinh hoạt đô thị (thời gian rảnh rỗi, văn hoá đại chúng, giao tiếp), các tập đoàn nhỏ, các thiết chế xã hội, cơ cấu dân số, sắc tộc, vv.

XHHĐT hình thành vào những năm 20, 30 thế kỉ 20 ở Hoa Kì. Nhiều nhà xã hội học Hoa Kì phân tích các mặt giáo dục, văn hoá, xã hội trong việc phát triển đô thị, cơ cấu xã hội của đô thị. Các nhà xã hội học Pháp quan tâm nhiều hơn đến sự hình thành đời sống đô thị, sự phân bố các vùng dân cư và vùng công nghiệp, hệ thống giao thông, các cơ quan dịch vụ.

Công tác quy hoạch đô thị phải dựa vào XHHĐT nhằm đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng dân cư đô thị ở các giai đoạn phát triển xã hội khác nhau như vấn đề nhà ở, lối sống, vui chơi giải trí, hoạt động sản xuất, vv.