Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỂU KHANG

có nghĩa là "khang ninh nhỏ hẹp". Trong thiên Lễ vận (Kinh Lễ) của Nho giáo, TK là thời đại nối tiếp thời đại Đại Đồng (x. Đại Đồng) trong một tình trạng suy thoái kéo dài. Được vua Thuấn truyền ngôi cho theo tinh thần "chọn người hiền đức, cử người tài năng", vua Vũ lập ra nhà Hạ và mở đầu việc truyền ngôi cho con từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Đời cuối là Hạ Kiệt (Xia Jie) gây ra tội ác cực kì bạo tàn với dân. Thành Thang (Cheng Tang) tập hợp lực lượng chư hầu nổi lên diệt vua Kiệt (Jie), chấm dứt nhà Hạ và lên làm vua, lập ra nhà Thương (Shang) cũng cha truyền con nối hơn 600 năm. Đến đời cuối là bạo chúa Ân Trụ bị Cơ Xương - Cơ Phát (Văn Vương - Võ Vương) nổi lên tiêu diệt và thay thế triều đại Ân Thương của Thành Thang bằng triều đại nhà Chu của họ Cơ, trị vì 800 năm cho đến cuối thời Chiến Quốc. Nhưng nhà Chu (Zhou) được 400 năm thì bị chư hầu giành nhau thiên hạ, gây nên rối loạn và chiến tranh. Từ đó, nhà Chu trước được gọi là Tây Chu, còn nhà Chu sau mang tên là Đông Chu (Dongzhou) qua hai thời kì Xuân Thu (Chunqiu) và Chiến Quốc (Zhanguo). Thời đại TK thực tế là bao gồm các triều Hạ, Thương và Tây Chu. Về cả ba triều đại, những người mở đầu đều là những người có đức, có tài và có công với dân, thường nêu cao nhân, nghĩa, lễ và chú ý răn đe trừng phạt những hành động tội lỗi. Sử sách gọi các nhà vua ấy là Tam vương, một là Hạ Vũ, hai là Thành Thang, ba là Văn Vương - Võ Vương gộp lại. Nhưng Hạ Vũ đã thay thế cái nếp truyền ngôi cho người hiền của Nghiêu (Yao), Thuấn (Shun) bằng cái nếp truyền ngôi cho con cũng tức là thay thế cái "công" thiên hạ bằng cái "tư" dòng họ. Xung khắc với bao nhiêu cái tư khác đều mang nhãn hiệu "công" mà đẩy thiên hạ vào tình trạng "vô đạo" như Khổng, Mạnh thường nói. Trước sự thật ấy, Khổng (Kong), Mạnh (Meng) đã chu du hầu khắp vùng Hoa Hạ để truyền bá "đạo lớn" và xây dựng "nền văn" của mình để mong trở lại "Tiểu Khang" rồi lại đi đến "Đại Đồng". Nhưng cả các thánh hiền Khổng, Mạnh rất đáng tôn sùng và bao nhiêu phu tử đạo Nho từ trước tới nay kiên trì tìm cách thi hành đạo lớn Đại đồng đều không đi được đến đích đề ra. Và học thuyết "Đại Đồng" rốt cuộc vẫn là không tưởng.

Quán triệt "Phương châm xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc", Đại hội toàn quốc lần thứ XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội (TK - dịch nghĩa là khá giả) phấn đấu trong mấy chục năm nữa, đến khoảng giữa thế kỉ 21 cơ bản hoàn thành kế hoạch xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Đến khi đó chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc nhất định sẽ càng tỏ rõ tính ưu việt to lớn hơn.