Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾN BỘ XÃ HỘI

phương hướng phát triển của xã hội từ thấp đến cao, từ giản đơn đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Quá trình phát triển ấy không phải bao giờ cũng suôn sẻ, mà trái lại, đầy mâu thuẫn, quanh co, khúc khuỷu do tác động của nhiều thế lực, nhất là trong xã hội có đối kháng giai cấp. Hạt nhân cơ bản của TBXH là sự phát triển của phương thức sản xuất làm nền tảng cho sự thay thế các hình thái xã hội, theo nguyên tắc hình thái mới trội hơn hình thái cũ về chất. Quá trình TBXH không chỉ nhân lên gấp bội "các lực lượng sản xuất của loài người" mà còn phát triển và nâng cao toàn bộ bản tính của con người với tư cách là một sinh vật có tính xã hội và có lí tính. Nâng cao tính người - chủ nghĩa nhân đạo - đó chính là ý nghĩa lịch sử, là lí tưởng của TBXH.