Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"THIỀN TÔNG BẢN HẠNH"

tập thơ quốc âm của thiền sư Chân Nguyên xuất bản vào thế kỉ 18, chủ yếu kể sự tích hành trạng của 2 vua đời Trần là Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông. Ngoài ra, cũng có lược kể sự tích 3 vua Trần khác là Trần Thánh Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông cũng như sự tích của Pháp Loa và Huyền Quang (Tổ thứ hai và Tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm).