Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TỰ NHIÊN THẦN

thuyết triết học - tôn giáo thừa nhận Thượng đế không phải là nguồn gốc ban đầu của thế giới, không can thiệp vào sự phát triển của thế giới (tự nhiênxã hội). Thời kì thống trị của nhà thờ, TTNT là một hình thức biểu hiện của tư tưởng vô thần muốn tách giới tự nhiên khỏi thần thánh, đề cao tính tích cực và khả năng của con người nhận thức thế giới. Phát triển ở Tây Âu (đầu tiên ở Anh) thế kỉ 17 như một khuynh hướng triết học phản ánh những lợi ích của giai cấp tư sản tiến bộ. Những đại biểu của TTNT [Lôckơ J. (J. Locke), Tâulơn J. (J. Toland), Vonte (F. M. Voltaire), Ruxô (J. J. Rousseau)]... đã chống lại thứ tôn giáo cũ và tuyên bố về thứ "tôn giáo tự nhiên lí tính", cố gắng giải phóng khoa học và triết học khỏi ảnh hưởng của nhà thờ, trí tuệ khỏi tín ngưỡng. Trong thời đại ngày nay, TTNT là hình thức dung hoà giữa tôn giáo và khoa học tự nhiên.