Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TRÁI ĐẤT LÀ TRUNG TÂM

(cg. thuyết Địa tâm), học thuyết cho rằng Trái Đất là trung tâm của hệ Mặt Trờivũ trụ; không chỉ Mặt Trăng mà cả Mặt Trời, các hành tinh và các vì sao cũng vận động xung quanh Trái Đất. TTĐLTT do Arixtôt (Aristote) đề xướng và sau đó được Ptôlêmê (Ptolémée) hoàn chỉnh. Học thuyết của Arixtôt - Ptôlêmê đáp ứng quan niệm tôn giáo về vai trò đặc biệt và vị trí ưu đãi của con người trong vũ trụ, được giáo hội Công giáo chấp nhận, phổ biến trong suốt thời trung đại ở Tây Âu. TTĐLTT giữ địa vị thống trị độc tôn cho đến tận thế kỉ 16, khi Kôpecnich N. (N. Kopernik) thực hiện cuộc cách mạng trong thiên văn học với việc đưa ra thuyết Mặt Trời là trung tâm, giải phóng nhận thức khoa học tự nhiên khỏi thần học. Xt. Vũ trụ học; Thuyết Mặt Trời là trung tâm.