Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TẠO HOÁ

học thuyết tôn giáo về Chúa sáng tạo thế giới, cả giới hữu sinh lẫn giới vô sinh bằng một hành động sáng tạo duy nhất. Trong Cơ Đốc giáo, TTH là tư tưởng Kinh Thánh về Chúa sáng tạo vạn vật trong 6 ngày (chương Sáng thế kí trong kinh Cựu Ước). Biến thể của TTH trong sinh vật học là quan điểm của Linnê (C. Linné) và Quyviê (G. Cuvier) về nguồn gốc siêu tự nhiên của tất cả các loài động vật và thực vật. Các thành tựu của khoa học đã vạch rõ tính chất vô căn cứ của học thuyết này.