Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT KĨ TRỊ

những quan niệm xã hội học tư sản về vai trò lãnh đạo của các nhà chuyên môn kĩ thuật đối với đời sống xã hội, về sự tất yếu tập trung quyền lực chính trị vào tay họ, với mục đích là hoàn thiện việc quản lí và để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trong xã hội tư bản chủ nghĩa. TKT bắt nguồn từ tư tưởng của nhà kinh tế học Mĩ Vêblen (T. B. Veblen) vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, mà đặc trưng cơ bản nhất của nó là đề cao kĩ thuật, phát triển mạnh ở Hoa Kì trong những năm 30 thế kỉ 20. Trong những năm 40, nhà xã hội học Mĩ Bơnơm (J. Burnham) đưa ra thuyết "cuộc cách mạng quản lí", theo thuyết này, chủ nghĩa tư bản sẽ được thay bằng "xã hội quản lí", có nghĩa là việc điều khiển toàn bộ các quá trình xã hội sẽ thuộc về những đại diện của một giai cấp mới không có sở hữu cá nhân - các nhà kĩ thuật. Trong những năm 50, Bơli (A. Berle) đưa ra luận đề về "cuộc cách mạng tư bản chủ nghĩa của thế kỉ 20". Trong những năm 60 - 70, tư tưởng kĩ trị được Gonbrêt (J. Galbraith) phát triển trong học thuyết "xã hội học công nghiệp hoá mới". Trong những năm 80 thế kỉ 20, TKT lại được thay bằng những thuyết biện hộ cho kĩ thuật lộ liễu hơn.