Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT HAI CHÂN LÍ

học thuyết cho rằng chân lí khoa học và chân lí thần học không phụ thuộc vào nhau, mà có thể mâu thuẫn nhau. Ra đời vào thời trung đại ở Tây Âu, nhằm giải phóng khoa học khỏi sự trói buộc của thần học. Về hình thức, THCL thừa nhận có hai loại chân lí, nhưng thực tế là hoàn toàn nghi ngờ chân lí thần học, phủ nhận vai trò của thần học trong lĩnh vực khoa học.