Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ĐIỀU KIỆN

trào lưu phương pháp luận thực chứng trong sinh lí học và y học, do Phecvon (M. Verworn, 1863 - 1921) nhà sinh lí học Đức sáng lập đầu thế kỉ 20. TĐK phủ nhận tính khách quan của mối liên hệ nhân quả, thay thế khái niệm nguyên nhân bằng khái niệm "phức hợp những điều kiện". Những tư tưởng của TĐK được truyền bá trong nhiều nhà lí luận nước ngoài.