Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN ĐƯỜNG

quan niệm tôn giáo về sự thưởng, phạt ở thế giới bên kia với niềm tin nguyên thuỷ về sự bất tử của linh hồn sau khi chết. Linh hồn người lành sẽ lên TĐ hưởng hạnh phúc vĩnh viễn, linh hồn người ác sẽ sa xuống địa ngục và chịu hình phạt đầy đoạ. Quan niệm này phản ánh một cách ảo tưởng khát vọng đạo đức của con người muốn vươn tới hạnh phúc, sự công bằng xã hội; trong xã hội có giai cấp, nó bị giai cấp bóc lột lợi dụng để mê hoặc quần chúng lao động: hãy cam chịu cuộc sống khổ ải bất công trên trần thế để được cứu rỗi về sau này ở thế giới bên kia.