Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ZÊNÔNG ở Êlê

(Ph. Zénon d'Élée; 490 - 430 tCn.), nhà triết học cổ Hi Lạp, một trong những đại biểu chủ yếu của trường phái Êlê. Chứng minh bằng phương pháp phản chứng rằng tồn tại chân thực là duy nhất, không vận động; vì vậy tồn tại có mâu thuẫn, là không thể tư duy được. Zênông nổi tiếng về những nghịch lí đưa ra trong các lập luận phản chứng nhằm bác bỏ khả năng vận động trong thực tại chân thực: nghịch lí "Asin và con rùa", nghịch lí "mũi tên bay". Lập luận phản bác vận động như một hiện tượng mâu thuẫn, đã đặt ra vấn đề ý nghĩa của mâu thuẫn và sự biểu thị vận động vào trong lôgic các khái niệm.

Zênông ở Êlê