Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ TỤC HOÁ

1. Biến một tài sản của nhà thờ hoặc tu viện (chủ yếu là ruộng đất) thành tài sản quốc gia.

2. Đem một công việc hoặc một tổ chức xã hội do nhà thờ cai quản (vd. việc giảng dạy trong nhà trường, việc đăng kí hộ tịch, vv.) chuyển sang một tổ chức phi tôn giáo hoặc thường dân trông nom.

3. Giải phóng các quan hệ xã hội khỏi ảnh hưởng của hệ tư tưởng tôn giáo.