Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN TRÍ HỌC

học thuyết triết học - tôn giáo cho rằng có thể trực tiếp cảm nhận được thần thánh nhờ vào sự trực giác thần bí hay là sự linh cảm. Quan điểm của TTH phát triển rộng rãi vào cuối thế kỉ 19 - thời kì thành lập "Hội thần trí học" (1875) theo sáng kiến của bà Blavatxkaia (P. Blavatskaja - người Mĩ gốc Nga). Ban đầu hội được thành lập ở Niu Yooc (New York), sau ở Mađrat (Madras, Ấn Độ). Những nhà TTH ra sức tuyên truyền tư tưởng xã hội không tưởng về tình hữu ái toàn nhân loại, lòng khoan dung đối với mọi tôn giáo.