Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN HỆ

hệ thống những thần thoại tôn giáo nói về nguồn gốc các thần thánh (thần phả). Tập thơ về các thần thoại Hi Lạp của Hêxiôđôt (Hesiodos, thế kỉ 8 - 7 tCn.) là tập TH nổi tiếng nhất ở Châu Âu.