Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"THẦN DIỆT LUẬN"
 

("Shenmielun"), tác phẩm của Phạm Chẩn (Fan Zhen; 450 - 515) thời Tề (Qi), Lương (Liang; Trung Quốc) cho rằng tinh thần chỉ là tác dụng của hình thể, còn hình thể là thực thể mà tinh thần phải dựa vào. Tinh thần không thể tách khỏi hình thể mà tồn tại: "Hình còn thì thần còn, hình tàn tạ thì thần bị diệt". Quan điểm này chống lại quan điểm "thần bất diệt" của Phật giáo. Nó là một trong những tư tưởng tiêu biểu của Trung Hoa cổ đại.