Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN CHÍNH LUẬN

tên gọi chung các lí thuyết triết học - tôn giáo muốn chứng minh rằng sự tồn tại điều ác trên thế gian không hề làm thay đổi quan niệm tôn giáo về Thượng đế như là một đấng toàn thiện toàn mĩ. TCL nổi tiếng nhất là của Laibnit (G. W. Leibniz); tư tưởng của nó đã bị Vônte (F. M. Voltaire) chế giễu cay độc trong cuốn tiểu thuyết triết học châm biếm "Cănđiđơ" (1759). Thực tế, TCL là sự biện hộ cho chế độ bóc lột, cho sự bất công xã hội trong xã hội có giai cấp đối kháng.