Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN

khái niệm cơ bản của tôn giáo. Sự xuất hiện khái niệm T gắn liền với quan niệm của người nguyên thuỷ nhân cách hoá các lực lượng tự phát của giới tự nhiên, có sức mạnh chi phối đời sống của con người và cộng đồng. Mặt khác, khái niệm T cũng chỉ người tài giỏi, sáng suốt, đức độ, có công trạng, được mọi người cho rằng sau khi qua đời, linh hồn người đó vẫn tồn tại, có sức mạnh chi phối đời sống cộng đồng. Ý niệm về T trong lịch sử đã chuyển biến từ quan niệm nhiều T đến quan niệm một T duy nhất - Thượng đế, được xem như vị T sáng tạo ra thế giới và thâu tóm tất cả mọi đức tính của các T. Đó là Jêhôva (Jéhovah) trong đạo Do Thái, Chúa Trời trong đạo Kitô, Ala (Allah) trong đạo Hồi, vv.