Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẢO ĐƯỜNG

 một tông Phật giáo Việt Nam vào thời Lý (thế kỉ 11). Sư tổ Thảo Đường là nhà sư Trung Quốc, đồ đệ của thiền sư Tuyết Đậu thuộc phái Vân Môn của Thiền Tông Nam Tông. TĐ sang Chiêm Thành, được vua Lý Thánh Tông đưa về Thăng Long (1069), trụ trì tại chùa Khai Quốc. Truyền tâm ấn cho Lý Thánh Tông, hình thành một dòng Thiền Tông thứ ba sau dòng Tì Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông. Tông TĐ thuộc Phật giáo cung đình Việt Nam. Nội dung hỗn hợp nhiều dòng từ Mật Tông đến Thiền Tông, dung hoà cả Nho giáo lẫn tư tưởng Lão, Trang. Truyền được 5 đời 19 sư, không vượt quá thời đại Lý. Tính chất pháp thuật đậm nét trong các pháp sư nhà Lý, chứng tỏ ảnh hưởng Mật Tông tương đối đậm.