Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂULƠN J.

(John Toland; 1670 - 1722), nhà triết học Ailen, theo đạo Tin Lành, phái Canvanh (Calvinisme), đại diện cho chủ nghĩa duy vật của giai cấp tư sản Anh chống lại chế độ phong kiến. Tâulơn đã viết cuốn "Đạo Kitô không có gì thần bí", cuốn sách bị giáo hội thiêu huỷ và đã gây ra một sự ồn ào vào thời đó khiến ông phải rời bỏ tổ quốc. Tâulơn còn viết nhiều bài văn đả kích để trình bày tư tưởng của mình. Tâulơn theo thuyết tự nhiên thần rồi chuyển sang chủ nghĩa vô thần, cho tôn giáo là bắt nguồn từ cuộc sống trần gian. Là một nhà duy vật, cho vật chất là vĩnh viễn, là thống nhất với vận động, nhưng tư tưởng duy vật của Tâulơn có tính máy móc: phủ nhận tính ngẫu nhiên, cho tư duy là vận động có tính chất thuần tuý vật lí của bộ óc.

  
Tâulơn J.