Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẬP QUÁN

1. (nông, sinh), các quá trình mở rộng các kinh nghiệm, hiểu biết, thông minh tương ứng của các cá thể sinh vật đối với điều kiện môi trường và hoàn cảnh sống. Ở động vật, có nhiều hình thức như TQ nơi ở, TQ bắt chước, TQ cảm nhận các dấu hiệu báo trước... TQ là khả năng động vật thử nghiệm rồi tìm ra cách giải quyết mới có hiệu quả nhất trong hoàn cảnh nào đó. Có hai kiểu: TQ bắt buộc hay TQ bẩm sinh, đã được xác lập cho tập tính riêng của loài với cơ chế ổn định từ bẩm sinh và rất cần trong duy trì loài; TQ tuỳ ý hay TQ tập nhiễm là những tập tính nhất định, định hình cho bản năng vận động, nội dung "học" tuỳ ý và tiếp thu khác nhau ở mỗi loài hoặc mỗi cá thể. Thường phát triển ở những động vật sống lâu và có thời kì chăm sóc con kéo dài.

2. (dân tộc, văn hoá), phương thức ứng xử và hành động đã định hình quen thuộc và đã thành nếp trong lối sống, trong lao động ở một cá nhân, một cộng đồng. TQ gần gũi với thói quen ở chỗ nó mang tính tĩnh tại, bền lâu, khó thay đổi. Trong những tình huống nhất định, TQ biểu hiện như một hành vi mang tính tự động hoá. TQ hoặc xuất hiện và định hình một cách tự phát, hoặc hình thành và ổn định thông qua sự rèn luyện và là kết quả của quá trình giáo dục có định hướng rõ rệt.