Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂM LÍ HỌC XÃ HỘI

khoa học nghiên cứu quy luật khách quan của sự tác động qua lại giữa các nhân tố tâm lí và xã hội trong hoạt động của cá nhân và của nhóm người; các đặc điểm tâm lí của các nhóm xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội khác nhau, các đặc tính giai cấp dân tộc..., các quy luật hình thành các loại hình nhân cách mang tính lịch sử xã hội, các cơ chế quan hệ qua lại về mặt tâm lí xã hội trong các nhóm xã hội khác nhau, các hình thức khác nhau trong sự giao tiếp tập thể và ảnh hưởng qua lại trong tập thể. TLHXH trở thành một bộ môn khoa học riêng biệt vào đầu thế kỉ 20. Trong TLHXH của Hoa Kì, đặc điểm nổi bật là tuyệt đối hoá công tác thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và nhấn mạnh vào nghiên cứu các nhóm nhỏ. TLHXH theo quan điểm macxit không đặt mục đích là đề xuất ra các phương tiện vận dụng cá nhân, mà là hoàn thiện các quá trình quản lí xã hội trên cơ sở nghiên cứu về các hành vi của con người trong các nhóm xã hội thực tế. Hiện nay, TLHXH sử dụng rộng rãi các biện pháp nghiên cứu vốn có trong xã hội học và tâm lí học đại cương (như hỏi ý kiến, phỏng vấn, thăm dò dư luận xã hội, vv.). Các bộ phận cấu thành của TLHXH là các ngành ứng dụng của nó, như tâm lí học về sản xuất, tâm lí học về sinh hoạt, tâm lí học về đời sống chính trị, về tôn giáo, khoa học, vv.