Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TĂNG GIÀ

(Sanskrit: Sangha), giáo đoàn do đức Phật Thích Ca thành lập, bao gồm những người xuất gia, sống và tu học theo đúng giới luật do Phật chế định. Theo luật, cứ ba tu sĩ (nay là bốn) trở lên tập hợp lại, cùng sinh hoạt và tu học tại một nơi, thì gọi là TG hay Tăng chúng. TG bao gồm tì kheo và tì kheo ni, sau cả sadi và sadini, cũng gọi là tăng hay ni. Tì kheo là đại tăng, sadi là tiểu tăng.